1. ročník

Mgr. Nina Kadášová
Teoretické studium biomembránových systémů
nina.kadasova01@upol.cz
Mgr. Zuzana Kovářová
Příprava nanočástic a nanokompozitů pro katalytické aplikace
zuzana.kovarova02@upol.cz
Mgr. Jan Stehlík
Nanokatalýza
jan.stehlik01@upol.cz

2. ročník

Omkar Karvekar
Preparation of nanoparticles and nanocomposites for catalytic applications
omkar.karvekar01@upol.cz
Mgr. Dominik Martinát
Chemické databáze - Integrace chemických a biologických databází
dominik.martinat@upol.cz
Mgr. Anna Špačková
Chemické databáze - Data popisující vnitřní strukturu proteinů
anna.spackova@upol.cz
RNDr. Barbora Štefková
Příprava vrstev nanočástic kovů, nanostrukturovaných povrchů kovů a nanokompozitů pro účely jejich použití v oblasti povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie
barbora.stefkova@upol.cz

3. ročník

Ing. Arkadii Bikbashev
Fázové přechody a možnost jejich ovlivnění za pomoci nanotechnologií
arkadii.bikbashev@upol.cz
Mgr. Aneta Bužková
Příprava nanočástic a nanokompozitů pro katalytické aplikace
aneta.buzkova@upol.cz
Mgr. Klára Gajdošová
Pokročilé techniky molekulární spektroskopie jako nástroje pro studium interakcí neurotransmiterů s nanomateriály
klara.gajdosova@upol.cz
Mgr. Vítězslav Hrubý
Dvoudimenzionální materiály pro jednoatomovou katalýzu
vitezslav.hruby01@upol.cz
Mgr. Antónia Kurillová
Nanomateriály pro biologické aplikace
antonia.kurillova@upol.cz
Mgr. Karolína Simkovičová
Katalytická aktivita nanočástic kovů a jejich kompozitů pro aplikace v energetice
karolina.simkovicova01@upol.cz
Mgr. Tomáš Stryšovský
Katalytická aktivita nanočástic kovů a jejich kompozitů pro aplikace v energetice
tomas.strysovsky@upol.cz
Ing. Adéla Žižlavská, Ph.D. (GÖTZINGEROVÁ)
Příprava nanočástic a nanokompozitů pro katalytické aplikace
adela.zizlavska01@upol.cz
Mgr. Jan Navrátil
Teoretický výzkum magnetů o velikosti jednoho atomu umístěných na površích
jan.navratil@upol.cz
Mgr. David Řepka
Studium přírodních antioxidantů pro terapeutické aplikace
david.repka@upol.cz
Mgr. Martin Slabý
Pokročilé nanomateriály pro heterogenní katalýzu, fotokatalýzu a elektrokatalýzu
martin.slaby02@upol.cz
Mgr. Kateřina Storchmannová
Chemické databáze
katerina.storchmannova01@upol.cz

4. ročník

Mgr. Jaroslav Vacek
Modelování vlastností systémů s otevřenou elektronovou slupkou pomocí metod kvantové chemie
jaroslav.vacek02@upol.cz
Morteza Afshar
Nanomaterials for catalytic application
morteza.afshar01@upol.cz
Mgr. Ivan Dědek
Vodivé materiály pro ukládání energie
ivan.dedek@upol.cz

5. ročník

Mgr. Martina Kajábová (KUBÍKOVÁ)
Katalytická aktivita nanočástic kovů a jejich kompozitů pro aplikace v energetice
martina.kajabova@upol.cz
Rémi Coulon
Origin of Life Theory - Studies of Prebiotic Chemical Reactions
remi.coulon01@upol.cz
Mgr. Adéla Benýšek Bártová
Povrchové vlastnosti API látek a jejich vliv na fyzikální vlastnosti materiálů
adela.benysekbartova01@upol.cz

6. ročník

Ing. Mgr. Radka Pocklanová
Transition metal nanoparticles and their compounds in the catalytic applications
radka.pocklanova@upol.cz

8. ročník

Mgr. Michal Janeček
Strukturní dynamika a balení RNA.
michal.janecek01@upol.cz

Absolventi 2024

Yousef Murtaja
Self organized biopolymer layers with mineral fillers for specific applications.
yousef.murtaja01@upol.cz
Mgr. Maximilián Lamanec
Referenční kvantové-chemické výpočty nekovalentních interakcí
maximilian.lamanec01@upol.cz

Absolventi 2023

Mgr. Shayan Edalatmanesh
Theoretical study of charge transport in nanostructures
shayan.edalatmanesh01@upol.cz
Benjamin Jose Mallada Faes
Chemical and physical properties of molecular nanostructures on surfaces investigated by means of scanning probe microscopy
benjaminjose.malladafaes03@upol.cz
Mgr. Jana Hlavatá (Martincová)
Ab initio výpočty 2D materiálů a jejich 3D struktury.
jana.hlavata01@upol.cz
Mgr. Lucie Hochvaldová
Fázové přechody a možnost jejich ovlivnění za pomoci nanotechnologií
lucie.hochvaldova@upol.cz
Mgr. Adam Matěj
Teoretické studium přenosu náboje v nanostrukturách
adam.matej@upol.cz
Mgr. Martin Šrejber
Interakce xenobiotik s biologickými membránami.
martin.srejber@upol.cz
Mahdi Shahrezaei
Hybrid nanostructures for photo-electrochemical water splitting
mahdi.shahrezaei01@upol.cz

Absolventi 2022

Mgr. Rostislav Langer
Strukturní, elektronické a magnetické vlastnosi nanomateriálů.
rostislav.langer@upol.cz
Mgr. Michal Langer
Modelling of Carbon Nanomaterials and Their Interactions
michal.langer@upol.cz
Mgr. David Panáček
Využití derivátů grafenu pro biologické a katalytické aplikace.
david.panacek@upol.cz
Mgr. Veronika Šedajová
Chemické funkcionalizace grafénu.
veronika.sedajova@upol.cz
Ing. Lukáš Zdražil
Uhlíkové kvantové tečky a jejich aplikace.
lukas.zdrazil@upol.cz